Se Kommuneplan 2021-2033

2.1 Bymønster

Bymønsteret er ikke konkret reguleret af Planloven, men er en oplagt del af kommuneplanens hovedstruktur, ligesom det hænger tæt sammen med fx detailhandelsstrukturen og den offentlige service.

Bymønstret beskriver byernes indbyrdes rollefordeling i kommunen. Byerne er af forskellig størrelse og har forskellige funktioner, og dermed også forskellige udgangspunkter for den fremtidige udvikling.