Se Kommuneplan 2021-2033

Mål

Det er Byrådets mål,

  • at Assens by er omdrejningspunkt for udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi, center for den kommunale administration og detailhandelscenter

  • at der sker en decentral udvikling på udvalgte områder i Glamsbjerg, Haarby, Tommerup St. by, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup

  • at udviklingen af byerne sker med udgangspunkt i deres forskellige styrker og potentialer. Byrådet vil udnytte byernes roller til at skabe udvikling for den enkelte by og for kommunen som helhed.

Bymønstret er inddelt i tre niveauer: Centerbyer, Landsbyer og Små bysamfund.

Centerbyerne er de gamle kommuners ”hovedbyer”, som er kendetegnet ved mangfoldighed og stærke bykerner med et bredt udbud af handel, specialbutikker, institutioner samt kultur- og fritidsliv. De har hele kommunen som opland. Her arbejdes der mest med byudvikling.

Landsbyerne fungerer som center for mindre lokalområder. Landsbyerne kan tilbyde dagligvarehandel, offentlig service, institutioner samt kultur- og fritidsliv dog i mindre omfang end centerbyerne.I landsbyerne kan der i mindre grad ske byudvikling.

Små bysamfund dækker over de bysamfund i Assens Kommuen, som er mindre end landsbyerne.