Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Retningslinjekort 2.1 viser Assens Kommunes bymønster.

2.1.1 Bymønster generelt
Arealudlæg til byudvikling skal overvejende ske i tilknytning til Centerbyerne og i mindre omfang i Landsbyerne. Al arealudlæg skal ske under hensyntagen til byens eksisterende struktur.

2.1.2 Centerbyerne
Centerbyerne er: Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup St. by, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup.

2.1.3 Stor landsby
De Store landsbyer er: Brylle, Ebberup, Flemløse, Grønnemose, Jordløse, Nårup, Køng/Gummerup, Sandager/Salbrovad, Skalbjerg, Skallebølle, Snave, Turup, Verninge og Ørsted.

2.1.4 Lille landsby
I en lille landsby kan der kun ske huludfyldning efter en konkret vurdering og såfremt bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes.