Se Kommuneplan 2021-2033

Vision

Assens Kommune vil være en bæredygtig kommune, som handler ansvarligt og klogt i forhold til klimaændringerne. Vi ønsker at skabe nye alternative klimatilpasningsløsninger, som tager udgangspunkt i det samlede vandkredsløb. Klimatilpasningsløsningerne skal have fokus på miljøhensyn samt være bæredygtige og helhedsorienterede. Når vi skaber klimatilpasningsløsninger, vil vi tage hensyn til mennesker, omgivelser og omkostninger.

Klimatilpasningen i kommunen ses som en kilde til vækst og udvikling. Assens Kommune ønsker, at udviklingen sker i samarbejde med erhvervslivet, borgere, foreninger, interesseorganisationer, nabokommuner og Assens Forsyning A/S. Når vi skaber klimatilpasningsløsninger i byerne, i det åbne land og langs kysten, er de bærende elementer fælles mål og ansvar, medejerskab samt synergi og helhedsorienteret vandplanlægning.