Se Kommuneplan 2021-2033

2.12 Varmeforsyning

Valg af varmeforsyningskilde er i disse år et væsentligt emne i Danmark. Med indgåelse af ”Klimaaftale for energi og industri m.v. 2020”, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget 22. juni 2020 vurderede Regeringen, at 20.000-40.000 oliefyr og 50.000-80.000 gasfyr vil blive udskiftet på landsplan i løbet af de næste fire år. Regeringen har afsat 2,3 mia. kr. til at igangsætte udfasning af olie- og gasfyr, samt udrulning af fjernvarmenet og installation af varmepumper. Dette vil medføre en reducering af CO2-udledningen på 700.000 ton i 2030 på landsplan. De økonomiske midler er fordelt i bygningspuljen, skrotningsordningen, afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen.

For at sikre et opdateret grundlag for Byrådets beslutninger omkring den fremtidige varmeforsyning i Assens Kommune indarbejdes et nyt emne 2.12 Varmeforsyning i kommuneplanen i forbindelse med kommuneplanrevision 2021. Afsnittet viser, hvilken retning varmeforsyningen skal tage i Assens Kommune.