Se Kommuneplan 2021-2033

Mål

Det er Byrådets mål:

  • at individuelle oliefyr er udfaset i 2030
  • at individuelle naturgasfyr er udfaset med 70 % i 2030
  • at fjernvarmen i 2030 er 100 % fossilfri og på sigt med en anden primær brændsel end biomasse
  • at kollektiv varmeforsyning understøttes, hvor det er energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtigt og kan bidrage til klimaneutral opvarmning
  • at opbygge et tættere samarbejde med og mellem kommunens varmeforsyningsselskaber for at opnå de bedste løsninger for kollektiv klimaneutral varmeforsyning blandt andet ved at nedsætte et varmeforsyningsråd
  • at arbejde aktivt for omstilling af varmeforsyningen gennem informationsindsats og ved at behandle konkrete projekter