Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

2.12.1 Udfase fossile brændsler
Fossil brændsel skal udfases til fordel for konvertering til vedvarende energi eller fossilfri brændsel.

2.12.2 Fælles varmeforsyning i byerne
I centerbyer og landsbyer kan det med fordel undersøges, om der er mulighed for kollektiv varmeforsyning som fjernvarme eller mindre fælles lokale varmeløsninger.

2.12.3 Individuel varmeforsyning
I områder uden mulighed for kollektiv varmeforsyning skal opvarmning baseres på vedvarende energi.

2.12.4 Godkendelse af konkrete projektforslag
Konkrete projektforslag efter varmeforsyningsloven kan godkendes, såfremt de er energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtige. Byrådet kan undlade at godkende et projektforslag, hvis det ikke er i overensstemmelse med Assens Kommunes planlægning for varmeforsyningen.