Se Kommuneplan 2021-2033

Vision

I Vision 2030 er der sat mål om, at vi i 2030 er foran de nationale mål for grøn omstilling, og med Klimastrategi 2020-2050 er det blevet omsat til klimamål om, at CO2-udledningen inden for kommunegrænsen skal reduceres med mindst 70% i 2030 i forhold til 1990-tal og gå i nul senest 2050.

En konkret indsats i Klimastrategien til at opnå dette er ”Afvikling af individuel olie- og gasopvarmning”. Ved at udfase olie- og gasfyr tages et skridt i retning mod at nå de nationale mål for grøn omstilling i 2030.