Se Kommuneplan 2021-2033

Mål

Et erhvervsliv i vækst er en af grundforudsætningerne for at skabe udvikling i Assens Kommune.

  • Det er Byrådets mål:
    • at vi fører en aktiv erhvervspolitik med fokus på bl.a. iværksætteri, hvor vi gør vores yderste for at hjælpe alle, der vil skabe flere arbejdspladser.
  • at vi har en attraktiv placering midt i Danmark, og det vil vi fortælle både virksomheder, iværksættere og turismeerhvervet.
  • at vi vil synliggøre de mangfoldige oplevelsesmuligheder, samt de attraktive boligområder, der er i kommunen.
  • at vi vil styrke erhvervsudviklingen gennem nye initiativer, som fremmer samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen.
  • at vi har en aktiv og fleksibel beskæftigelsesindsats, hvor vi nedbringer ledigheden og medvirker til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv. Assens kommunes ledighedsprocent skal nedbringes i de kommende år, og der er et konkret mål om 11.500 ansatte i det private erhvervsliv ved udgangen af 2022.
  • at vi vil være en erhvervsvenlig kommune, hvor erhvervsklimaet er i top, og hvor der er kort vej fra ide til handling.
  • at kommunens erhvervsliv skal sikres en god betjening efter princippet én indgang til kommunen, hvor erhvervskontakten, virksomhedsservice og Udvikling Assens spiller en væsentlig rolle.