Se Kommuneplan 2021-2033

2.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, risikovirksomheder og produktionserhverv

Der er stor forskel på placeringen af forskellige virksomhedstyper, lige fra risikovirksomheder over de traditionelle produktionsvirksomheder til de helt lette erhverv. Det er derfor vigtig at tage højde for, hvor virksomheder af en bestemt type kan placere sig - både for virksomheden og de omliggende områder og bebyggelsers skyld. Der skal typisk tages stilling til den enkelte virksomheds erhvervstype og klassificering for at placere denne.

Det fremgår af planloven, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for risikovirksomheder, produktionsvirksomheder og for beliggenheden af virksomheder, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

Hovedparten af de virksomhedstyper, der må siges at have særlige krav til beliggenhed som følge af deres miljømæssige belastning af omgivelserne, behandles i dette afsnit. I afsnittet fastlægges blandt andet sikkerhedszoner og konsekvensområder omkring virksomhederne.