Se Kommuneplan 2021-2033

2.5 Lokalsamfund

Assens Kommune er en landkommune med store lokale nuancer. Omkring halvdelen af kommunens borgere bor i de syv største bysamfund, cirka 7000 bor i andre bymæssige bebyggelser med over 200 indbyggere, og de resterende cirka 13.000 borgere bor i byer med under 200 indbyggere eller på landet.

Hvor den tidligere kommuneplan indeholdt et decideret landdistriktsafsnit, har denne kommuneplan fokus rettet mod lokalsamfund, store som små.

Med model for lokalråd og politik for det aktive medborgerskab er der skabt fokus på Assens Kommunes lokalsamfund som sammenhængende organismer, der både er internt og indbyrdes afhængige og samtidig forskellige i størrelse, potentialer og muligheder for udvikling.

Der er således god mening i at se på landdistrikterne som integrerede områder, der udvikler sig sammen med de omkringliggende byer og lokalsamfund.