Se Kommuneplan 2021-2033

Mål

Det er Byrådets mål,

  • at udvikle dynamiske bysamfund, der skaber gode vilkår for byliv, kulturliv og fritidsliv
  • at understøtte fortsat bosætning og muligheden for erhvervsudvikling omkring ”livet på landet” i nært samarbejde med relevante interessenter
  • fortsat at skabe og fastholde attraktive lokalsamfund gennem understøttelse af lokale udviklingsplaner i tæt samarbejde med lokalbefolkningen
  • at udvikling af de enkelte lokalsamfund baseres på en helhedsbetragtning, hvor lokalområdet ses i forhold til de omkringliggende områder.