Se Kommuneplan 2021-2033

Redegørelse

I forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007, hvor den nuværende Assens Kommune blev grundlagt, var der fokus på udvikling af den nye storkommunes landdistrikter.

I perioden 2009-2013 var der formuleret en decideret landdistriktspolitik, hvori landdistriktsområder og landsbyer under 1000 indbyggere var fokusområderne.

Efter kommunalvalget i november 2013, blev der med virkning fra januar 2014 nedsat et nyt politisk udvalg (Innovations- og Medborgerskabsudvalget - IMU).

IMU havde blandt andet opgaven med at fastholde politisk fokus på de overordnede strategier til at understøtte det aktive medborgerskab og nærdemokratiet, der begge er vigtige faktorer i udvikling af Assens Kommunes lokalsamfund.

Med vedtagelsen af Model for lokalråd i Assens Kommune og Politik for det aktive medborgerskab er der skabt en dagsorden, hvor lokalsamfund ses som ét hele. Dermed er det tidligere fokus på landdistrikter ikke længere gældende, da landdistrikter fremover ses som en integreret del af et lokalsamfund, og ikke som et område med særlige behov.

Dette er ikke ensbetydende med, at landdistrikternes egne karakteristika ikke kan kræve særegne indsatser, men som udgangspunkt bør disse ses og etableres i nært samarbejde og samhørighed med de omkringliggende lokalsamfund.

I forhold til den tidligere landdistriktsindsats i Assens Kommune, findes der stadig ét sted, hvor landdistriktsfokus er gældende; De lokale aktionsgrupper (LAG).

Inden for LAG-området er Assens Kommune en del af LAG MANK, der yder økonomisk støtte til landdistriktsudvikling indenfor tre hovedområder i Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner.