Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

2.6.1 Planlægning til butiksformål
Der kan planlægges for butikker i de i kommuneplanen afgrænsede bymidter, lokalcentre og områder til særlig pladskrævende varegrupper.

Uden for bymidter og lokalcentre kan der planlægges for:

  • Områder til særlig pladskrævende varegrupper
  • Enkeltstående butikker til lokal forsyning
  • Mindre butikker i tilknytning til produktionslokaler til salg af egne produkter
  • Butikker ved forlystelser.

Der skal som minimum være en afstand på 500 meter mellem enkeltstående butikker og øvrige områder til butiksformål.

2.6.2 Butiksstørrelser i Centerbyerne (de større bymønsterbyer)
I de større bymønsterbyer kan der planlægges for dagligvarebutikker på op til 3.500 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m² bruttoetageareal.

2.6.3 Butiksstørrelser i Lokalbyerne (de mindre bymønsterbyer) og i lokalcentre
Den maksimale butiksstørrelse i Lokalbyerne (de mindre bymønsterbyer) og lokalcentre samt for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning er 1.000 m² bruttoetageareal.

Ved nye boligudlæg kan der planlægges for butikker til områdets daglige forsyning. Den maksimale butiksstørrelse er da 1000 m². Det skal ved konsekvensanalyse kunne godtgøres, at en eventuel placering af en dagligvareforretning i et boligområde ikke vil få en negativ konsekvens for bymidteudviklingen .

2.6.4 Planlægning for butikker til særligt pladskrævende varer
Der kan planlægges for butikker til særlig pladskrævende varer uden for bymidter og lokalcentre. Ved butikker, der alene forhandler møbler skal det vurderes, om butikken kan placeres i bymidten, eller et lokalcenter, før den kan placeres i et område til særlig pladskrævende varegrupper.

Den maksimale butiksstørrelse til særlig pladskrævende varer er 2.000 m².

2.6.5 Placering af større butikker til særligt pladskrævende varer
Der kan i hver af udvalgsvarebyerne Assens, Haarby, Glamsbjerg, Vissenbjerg og Aarup placeres en udvalgsvarebutik til særlig pladskrævende varegrupper på op til 5000 m² bruttoetageareal.

Der kan i Tommerup, Tommerup St. by, Brylle eller Verninge placeres én udvalgsvarebutik til særlig pladskrævende varegrupper på op til 3.000 m² bruttoetageareal.
Planlægning for yderligere eller større udvalgsvarebutikker til særlig pladskrævende varegrupper over 2.000 m² bruttoetageareal kræver tillæg til kommuneplanen.

Store butikker over 2.000 m² bruttoetageareal til særligt pladskrævende varegrupper skal lokaliseres, hvor der er god tilgængelighed for og til den kollektive trafik og for biler. Det fremgår nedenfor, at der endnu ikke er planlagt for særligt pladskrævende varegrupper i de større bymønsterbyer Glamsbjerg, Tommerup, Tommerup St. og Vissenbjerg.

2.6.6 Arealrammer til detailhandel i bymidter, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varegrupper. Maksimal butiksstørrelse (m2) indenfor detailhandelsrammen til:


Maksimal butiksareal i alt i detailhandelsrammen

Daglig varer Udvalgs varer Særligt pladskrævende varer
Assens Midtby (Østergade og Willemoesgade) 3.500 2.000 0 21.500
Assens Midtby (Søndre Ringvej og Åkrogen) 3.500 2.000 0 4.500
Assens (2.1.C.17) 0 0 2.000 2.000
Assens ml Søndre Ringvej og Rådhus Allé (1.2.C.16) 0 0 2.000 5.000
Assens Søndre Ringvej / Fåborgvej (1.2.C.13, 1.2.E.12 og 1.2.E.24) 0 0 2.000 8.000
Assens lokalcenter ml Nørre Alle og Vagtelvænget (1.2.C.14)  1.000 1.000 0 3.000
Haarby Bymidte (4.2.C.1, 4.2.BE.1, 4.2.BE.3 og 4.2.BE.6)  3.500 2.000 0 9.500 (Haarby i alt) 
Haarby Øst (4.2.E.1 og 4.2.E.6) 0 0 2.000 9.500 (Haarby i alt)
Glamsbjerg (5.2.C.1 m.fl.) 3.500 2.000 0 11.500
Tommerup (3.1.C.21) 3.500 2.000 0 7.000
Tommerup Stationsby (3.1.C.1) 3.500 2.000 0 6.500
Vissenbjerg (2.2.C.1, 2.2.C.4, 2.2.C.5, 2.2.C.5 og 2.2.C.7) 3.500 2.000 0 11.500
Aarup (Bredgade 2.1.C.1 m.fl) 3.500 2.000 0 12.500
Aarup (Indre Ringvej – 2.1.E.1 og 2.1.E.4) 0 0 2.000 5.000

Ordforklaring til retningslinje 2.6.1 til 2.6.6

Dagligvarer
Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de bruges (kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er for eksempel mad, medicin, parfume, blomster med videre.

Udvalgsvarer
Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter nedslidning over en længere periode (langvarige forbrugsgoder). Udvalgsvarer er for eksempel beklædning, lamper, sko, fjernsyn med videre.

Særligt pladskrævende varegrupper
Særligt pladskrævende varegrupper er varer som kræver meget udstillingsplads. Varegruppen indeholder biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten­ og betonvarer samt møbler.