Se Kommuneplan 2021-2033

2.7 Dagtilbud, skole, kultur og fritid

Dette afsnit, ”Dagtilbud, skole, kultur og fritid”, beskriver nogle kerneområder, som er med til at tegne det samlede billede af Assens Kommune. De har dog ikke nogen umiddelbar tilknytning til kommuneplanen.

Disse kerneområder omfatter en række institutioner og skoler samt kultur- og fritidsaktiviteter fordelt over hele kommunen. Til børn- og ungeområdet er der desuden knyttet en række centrale forpligtelser vedrørende tilsyn, foranstaltninger og præventive initiativer.

Beskrivelserne bygger på de politisk vedtagne politikker, mål, strategier, tidsplaner med mere.