Se Kommuneplan 2021-2033

Mål

Det er Byrådets mål,

 • at ungdomsarbejdsløsheden falder.
 • at vi har flere unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.
 • at alle børns skolefravær falder.
 • at alle elevers karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver stiger.
 • at flere af vores unge vurderes uddannelsesparate.
 • at vores børns sprogfærdigheder forbedres.
 • at der skabes mere samarbejde på kulturområdet, på tværs af alder, geografi og aktørtyper.
 • at børn og unge dannes igennem hele deres opvækst via kulturindsatsen.
 • at alle borgere har tilbud om livslang dannelse.
 • at det aktive medborgerskab og kreativiteten styrkes.
 • at kulturlivet er en tydelig drivkraft for forbedret livskvalitet og stærkere fællesskaber i lokalsamfundene.
 • at de kulturelle tilbud er kendetegnet af høj kvalitet.