Se Kommuneplan 2021-2033

Vision

Vision 2030 - Vores børn og unge lykkes Vores børn og unge er vores fremtid. Derfor giver vi dem de bedste forudsætninger for et godt liv.

Vores børn og unge er vores fremtid. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve et godt liv med et stærkt selvværd. Vi følger børnene fra deres første skridt og hjælper dem på vej til sunde vaner og et aktivt hverdagsliv med bevægelse, sport og fællesskaber. Det fortsætter i dagplejen, daginstitutioner og skoler, hvor børn og unge har rammer til at være kreative, til at lege, lære og danne venskaber og relationer. Børn og unge udvikler sig både fagligt, personligt og socialt på vejen mod et voksenliv, hvor de trives og forsørger sig selv.

Vores ungdomsuddannelser, lære- og arbejdspladser hjælper til. Vores skoler, uddannelsessteder, virksomheder og kulturinstitutioner arbejder tæt sammen og inspirerer vores børn og unge, så de udnytter deres fulde potentiale. Både dem, der selv kan og vil, og dem, der skal have ekstra hjælp til at finde netop deres vej.

I 2030 er alle unge i uddannelse eller arbejde.

I 2025 har Assens Kommune gjort kultur til drivkraft for fællesskab og aktivt medborgerskab, identitet, udvikling og livskvalitet, og til inspirationskilde for alle borgere.

Centralt for opfyldelsen af kulturpolitikkens ambition er det, at der opbygges en klar profil, der bygger på samarbejde om Kulturstrategiens tre temaer: 1) Musik, sang og scenekunst
2) Madkultur 3) Billedkunst.