Se Kommuneplan 2021-2033

Mål

Målene for Social- og Sundhedsområdet er formuleret i de politikker, der gælder på området, herunder Sundhedspolitikken, Værdighedspolitikken og Handicappolitikken.

Sundhedspolitikken
Sundhedspolitikken understøtter Vision 2030 og konkretiserer de politiske ambitioner og mål for borgernes sundhed frem mod 2030. Sundhedspolitikken indeholder seks prioriterede pejlemærker. Pejlemærkerne sætter fokus på forebyggelse og tidlig indsats blandt børn og unge.

 • En sund start på livet
 • Alle unge på vej i uddannelse og job
 • Ingen børn og unge skal begynde af ryge
 • Ingen børn eller unges livs skades af alkohol og andre rusmidler
 • Mental sundhed og trivsel for alle
 • Færre kronikere og et bedre liv for borgere med kronisk sygdom.

Værdighedspolitikken
Værdighedspolitikken beskriver de politisk prioriterede værdier og pejlemærker inden for områderne:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • Pårørende
 • Ensomhed
 • En værdig død

På kommunens plejecentre arbejdes der målrettet med udviklingen af Eden Alternative, som fundamentet for vores tænkning om livet i plejebolig. Med Eden Alternative involveres beboerne i hverdagslivet på plejecentre - i den overbevisning, at alle har noget at bidrage med - og at ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed af denne vej mindskes.

Handicappolitikken
I Handicappolitikken beskrives kommunens overordnede værdier og fokusområder på handicapområdet. Kommunen ønsker at understøtte, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Assens Kommune vil med et øget fokus på rehabilitering og nytænkning støtte borgeren i at mestre eget liv – så vidt som muligt. Handicappolitikken har fire overordnede fokusområder:

 • At mestre livet
 • Fysisk tilgængelighed
 • Medborgerskab
 • Tryghed