Se Kommuneplan 2021-2033

Mål

Det er Byrådets overordnede mål,

  • at arbejde for aktivt at begrænse klimaforandringerne,
  • at der på alle områder igangsættes det nødvendige arbejde for at sikre en opfyldelse af målsætningerne for en bæredygtig og klimabeskyttende udvikling.

Vores klimamål er, at:

  • CO2-udledningen inden for kommunegrænsen skal reduceres med mindst 70% i 2030 i forhold til 1990-tal og gå i nul senest 2050. Vores indsatsområder (Energi, Transport, Landbrug og arealanvendelse) reducerer relativt lige så meget eller mere end den nationale CO2-reduktion i 2030.
  • Assens Kommune senest i 2050 skal være robust- og modstandsdygtig over for klimaforandringer.