Se Kommuneplan 2021-2033

3.2 Den offentlige servicetransport

På Fyn tilrettelægges den offentlige servicetransport gennem FynBus, et trafikselskab etableret i henhold til lov om offentlig servicetrafik.

Den offentlige servicetransport i Assens Kommune omfatter både regionale og lokale busruter samt Plus- og Flekstursordninger. De regionale busruter krydser kommunegrænserne på Fyn, hvorimod lokalruternes ruteforløb bliver inden for kommunegrænsen. Assens Kommune varetager ruteplanlægningen af de lokale busruter i samarbejde med FynBus. Regionalruterne varetages af Region Syddanmark og FynBus.

Da hovedformålet med lokalruterne ofte er at transportere elever til og fra skole, kører disse alle hovedsageligt med en morgenafgang og 2-3 eftermiddagsafgange. Spørgsmål og informationer om køreplaner osv. til lokalruterne, kan man se på fynbus.dk.