Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

3.1.1 Udformning af vejanlæg i forhold til busruter
Ved udformningen af vejanlæg og trafikløsninger i øvrigt, skal de lokale og regionale busruter så vidt muligt sikres et hensigtsmæssigt forløb.

3.1.2 Anlæg af stoppesteder
Vejforlægninger og nye veje skal i rimeligt omfang anlægges med stoppesteder, hvor der er behov for betjening med offentlig servicetransport­ i byområder for hver cirka 400 meter.

3.2.3 Etablering af vejbump og offentlig transport
Det bør så vidt muligt undgås at etablere bump med videre på veje med offentlig servicetransport. Såfremt der alligevel etableres bump med videre, skal der ved udformningen heraf sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/t.

3.2.4 Betjening af skole- og fritidsinstitutioner med kollektiv trafik
Lokalruterne skal først og fremmest betjene skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. For at optimere planlægningen og opnå tilfredsstillende forhold for eleverne, søges dialog mellem de involverede parter dvs. kommune, FynBus og skoler.

3.2.5 Betjening af ældre­ og plejeboliger samt aktivitets­ og borgercentre med kollektiv trafik
Et andet vigtigt betjeningsmål for kollektiv trafik er ældre- og plejeboliger, pleje- og aktivitetscentre og borgercentre, som skal søges betjent af enten lokale eller regionale busruter. Dertil kommer muligheden for betjening af Flex- og Plustur.