Se Kommuneplan 2021-2033

3.5 Stinet og forbindelser for lette trafikanter

Et sammenhængende stinet er af stor betydning for sikkerheden for de lette trafikanter både i byerne og mellem de mindre bysamfund. Derudover vil et godt og sammenhængende stinet få flere til at benytte cyklen til gavn for sundheden i kommunen samt tiltrække cykelturister til gavn for kommunen.