Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

3.5.1 Indtænk de lette trafikanter i planer
I forbindelse med arealplanlægning og byggemodninger skal der indarbejdes plan for lette trafikanter på lige vilkår med motorkøretøjer, samt at der for så vidt muligt sikres, at det nye stinet forbindes med det eksisterende stinet i området.

3.5.1 Sikre lette trafikanters krydsning af veje
For at sikre trafiksikkerheden i forbindelse med etablering af nye stier, skal der i forbindelse med projektet vurderes, om der skal etableres sikring af lette trafikanter i forbindelse med krydsning af eksisterende veje.

3.5.3 Når kommuneveje bliver del at stinettet
Sikringen af de lette trafikanter skal ligeledes vurderes, hvis kommunevejen er, eller bliver, en del af stinettet.

3.5.4 Nye vejanlæg
At der i forbindelse med nye vejanlæg vurderes behov for faciliteter for de lette trafikanter, både cyklende og gående.

3.5.5 Trafiksikkerhedsrevidering af nye større projekter
Alle større konkrete projekter trafiksikkerhedsrevideres med henblik på fokus på størst mulig trafiksikkerhed ved etablering af nye stisystemer i kommunen.