Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

4.1.1 Nedlæggelse af stier
Stier, der indgår i et eksisterende stisystem eller i planlægning af et fremtidigt stisystem, må ikke nedlægges.

4.1.2 Tommerup Assens banestrækning
Banestrækningen mellem Assens og Tommerup skal opretholdes som en ubrudt rekreativ forbindelse.

4.1.3 Friluftsområderne
I de udpegede områder for natur- og friluftsliv skal natur-, kultur og landskabsværdierne fastholdes og udvikles med henblik på at øge de oplevelsesmæssige- og rekreative muligheder.

4.1.4 Blå Støttepunker
Lokaliseringsområder til blå støttepunker vises på retningslinjekort 4.0 Ferie og fritid. Støttepunkterne skal understøtte natur- og friluftslivet langs kysten.