Se Kommuneplan 2021-2033

4.3 Sommerhusområder

Sommerhusområderne i Assens Kommune ligger attraktivt med en kystnær placering og er ét af kommunens ferie- og fritidsmæssige aktiver samt vigtige i forhold til turismen.

Sommerhusområdernes placering er udpeget som rammerområder til sommerhuse i kommuneplanen eller gennem et landsplandirektiv. Ved sommerhusområder forstås de områder, der ved lokalplan er planlagt til formålet og omfattet af zonestatus som sommerhuszone.

Andre sommerhuse er de såkaldte fritidshuse / fleksboliger, der ligger i landzonen. Disse er ikke omfattet af dette kapitel, men forvaltes derimod i henhold til planlovens landzonebestemmelser.