Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

4.3.1 Udlæg af nye sommerhusområder
Der kan planlægges for nye sommerhusområder, såfremt dette ikke strider mod væsentlige beskyttelsesinteresser, herunder nationale eller internationale naturbeskyttelsesinteresser.

Grundstørrelsen må ikke overstige 1500 m².

Fortolkningsbidrag til retningslinje 4.3.1

Ved væsentlige beskyttelsesinteresser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinjer for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, landskabsbeskyttelse og kulturmiljøbeskyttelse.