Se Kommuneplan 2021-2033

Mål

Det er Byrådets mål,

  • at tilvejebringelsen af ny kapacitet primært bør ske i tilknytning til turistcentret Assens By, eller byer i det kommunale bymønster
  • at ny kapacitet primært tilvejebringes ved udvidelser af eksisterende campingpladser og sekundært i form af etablering af nye campingpladser
  • at for at sikre, at de planlagte muligheder til etablering og udvidelse af campingpladser kan realiseres, bør konvertering til andre formål i udgangspunktet undgås.