Se Kommuneplan 2021-2033

5.1 Vindmøller

I omstillingen mod en grøn og vedvarende energi spiller vindmøller en afgørende rolle, og det er nødvendigt på nationalt niveau at satse både på havvindmøller og på landbaserede vindmøller. Planlægningen for vindmøller på havet er en statslig opgave, hvorimod kommunerne er forpligtet til at planlægge for vindmøller på land.