Se Kommuneplan 2021-2033

5.2 Solenergianlæg

I takt med det stigende elforbrug og en klimadagsorden med en målsætning om CO2-neutralitet er der behov for en energiproduktion baseret på fossilfri og vedvarende energi. For at bidrage til omstillingen mod 100% vedvarende energiforsyning skal der etableres tekniske anlæg til produktion af vedvarende energi, hvor solenergianlæg er en vigtig mulighed. Teknologiudviklingen har betydet, at store solcelleanlæg er blevet en konkurrencedygtig producent af elektricitet ligesom større solvarmeanlæg er relevante i forbindelse med kollektiv varmeforsyning.

Solenergianlæg kan bidrage til den grønne omstilling, men vil samtidig lægge beslag på store landområder. Dette afsnit omhandler etablering af store (> 1 ha) solenergianlæg i det åbne land.
Parallelt med etablering af solenergianlæg i det åbne land kan der med fordel også arbejdes for at udnytte tagflader til solenergianlæg – ikke mindst på store bygninger.