Se Kommuneplan 2021-2033

5.5 Affaldsbehandling

Husstandene har volumenbaseret afregning på husholdningsaffaldet. Der er 1 beholder til dagrenovation og 1 2-delt beholder til genanvendeligt emballageaffald – papir, pap, metal, glas, blød og hård plast. Beholderne har skel-tømning og er obligatoriske.

Fra 2021 forventes der etableret genbrugs-øer i Assens indre by med nedgravede affaldscontainere. I første omgang til de genanvendelige fraktioner, senere vil der blive besluttet om et tilsvarende system for dagrenovation. Dette grundet dårlige adgangsforhold til offentlig vej.

Sommerhusområderne har beholder til dagrenovation på grunden og fælles genbrugs-øer med kuber til det genanvendelige emballageaffald.

Genbrugspladserne er delt op i supergenbrugscentre, minigenbrugscentre og døgngenbrugscentre. De tre supergenbrugscentre, som ligger i Assens, Haarby og Vissenbjerg, kan modtage alle typer affald. De tre minigenbrugscentre, som ligger i Aarup, Glamsbjerg og Tommerup, kan ikke modtage farligt affald, asbest og farligt byggeaffald. De to døgngenbrugscentre vil blive etableret i Barløse området og i 2021 i Helnæs området, og kan modtage haveaffald og genanvendeligt emballageaffald.

Der vil løbende blive etableret døgnåbne zoner for haveaffald og genanvendeligt affald på super super- og minigenbrugscentrene.

Virksomheder har mulighed for at melde sig til dagrenovationsordningen, ellers skal de følge de kommunale retningslinjerne for bortskaffelse af forbrændingsegnet affald. De kan ligeledes melde sig til benyttelse af de tre supergenbrugscentre.

Det er Assens Forsyning A/S, der står for driften af husholdningsaffaldsordningerne og genbrugspladserne.