Se Kommuneplan 2021-2033

5.7 Naturgasanlæg

Det er en statslig interesse, at eksisterende arealreservationer til naturgasnettet i kommuneplanerne skal opretholdes, og afstands- og sikkerhedsbestemmelser omkring anlagte naturgastransmissionsledninger skal respekteres.

Naturgastransmissionsledningen Lillebælt-­Storebælt har sit forløb gennem den nordlige del af kommunen langs E20.

En ny gastransmissionsledning fra den jyske vestkyst til Faxe Bugt muliggøres ved landsplandirektivet for Baltic Pipe, der trådte i kraft den 12. juli 2019. I løbet af 2021 etalberes den fynske del af Baltic Pipe, der krydser kommunegrænsen mod Middelfart ved Hjærup, lægges nord for Ørsted og mellem de to Tommerupper og krydser kommunegrænsen mod Odense nord for Brylle.

Kommuneplanen regulerer ikke placeringen af naturgasanlæg. Dette sker gennem landsplandirektiver.