Se Kommuneplan 2021-2033

5.8 Biogas

Ifølge planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg, hvis det er relevant for kommunen.

Den statslige interesse i, at kommunerne udpeger områder til fælles biogasanlæg, har rod i aftalen om Grøn Vækst fra 2009 og Energiaftalen fra 2012, hvor der er sat ambitiøse mål for udbygning af biogasproduktionen i Danmark. Særligt er det ønsket, at en langt større andel af husdyrgødning bruges i biogasanlæg, hvilket udover produktion af vedvarende energi vil medføre andre væsentlige miljøfordele. Det var en statslig målsætning, at 50 % af alt husdyrgødning skal igennem biogasanlæg inden 2020. Det er altså fælles biogasanlæg baseret på gylle, der er tale om.