Se Kommuneplan 2021-2033

6.1 Planlægning - byggeri og anlæg i det åbne land

Danmark er delt op i tre zoner: Byzone, sommerhuszone og landzone.

Landzone - det åbne land - omfatter den del af kommunen, som ligger uden for by- og sommerhuszone. Det åbne land rummer mange funktioner, herunder jordbrug, skovbrug, bosætning i landsbyer og mindre bebyggelser, rekreative anlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg, råstoffer med videre. Det åbne land rummer tillige, naturen, geologien samt kulturelle og landskabelige interesser.