Se Kommuneplan 2021-2033

6.11 Geologi

Det danske landskab viser mange steder stadig spor efter geologiske processer. Landskabets historie rækker næsten 2 milliarder år tilbage, og de geologiske processer er stadig aktive og ændrer vores landskab den dag i dag. Flere steder i Assens Kommune kan man se eksempler fra denne geologiske historie.

Geologiske formationer udgør nogle af de landskabselementer, der giver landskabet værdi. De geologiske formationer har stor betydning for vores oplevelse og forståelse af hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Mange geologiske landskabsdannelser er tillige i øjnefaldende og af stor æstetisk og landskabelig værdi.