Se Kommuneplan 2021-2033

6.3 Landskab

Assens Kommune har haft et ønske om at få et bedre, mere detaljeret og opdateret grundlag for forvaltningen af landskabet og de landskabelige interesser, og fik på den baggrund i 2013 foretaget en fuld kortlægning og analyse af landskabet efter landskabskaraktermetoden.

Kortlægningen har givet ny viden om landskabet, og temaet Landskab blev på den baggrund revideret i forbindelse med revisionen i 2017.

Ved den fremtidige forvaltning af landskabet er det vigtigt at have for øje, at landskabet er dynamisk, og at væsentlige ændringer i landskabet kan føre til et behov for en opdatering af landskabskortlægningen og de analyser og strategier, der er opstillet for landskabet i landskabskarakterkortlægningen.

Ændringerne kan som følge deraf føre til, at også kommuneplanens tema for landskabet skal opdateres. At arbejde med de landskabelige værdier er således en dynamisk proces, hvor fokus bør være at værne om de eksisterende værdier i spændrummet mellem benyttelse og beskyttelse.