Se Kommuneplan 2021-2033

6.4 Kulturhistoriske værdier

De kulturhistoriske værdier knytter sig til sporene efter menneskers virksomhed på landet og i byerne fra den ældste tid og til i dag. Kulturarven på landet og i byerne omfatter fortidsminder, bygninger og kulturmiljøer samt kirkerne og deres omgivelser.

De kulturhistoriske værdier rummer værdifuld viden om samfundets udvikling. Men samtidig er de kulturhistoriske værdier også med til at give vores byer og landområder deres særlige karakter, og rummer unikke oplevelsesværdier, som udgør et aktiv for den fremtidige udvikling i kommunen.

I kommuneplanen udpeges en række særligt bevaringsværdige kulturmiljøer, ligesom der tages vare på kirkerne og deres omgivelser. Kommuneplanen rummer også bestemmelser som skal sikre arkæologiske værdier, og endelig udpeges enkelte Bevaringsværdige bygninger

Assens Kommune vil i den kommende planperiode påbegynde en kommunedækkende kortlægning og udpegning af bevaringsværdige bygninger.