Se Kommuneplan 2021-2033

6.5 Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort er et nyt planlægningsværktøj, der har til formål at binde naturen sammen i et nationalt naturnetværk. For at bevare en biologisk mangfoldighed er det nødvendigt at sikre og forbedre kvaliteten - herunder biodiversiteten - i de eksisterende naturområder og at skabe større og mere sammenhængende naturområder.

Assens Kommunes bidrag til Grønt Danmarkskort består af områder udpeget efter de fire kategorier, som er angivet i Planloven:

  • Særligt værdifulde naturområder (Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser) – herunder Natura 2000-områder på land
  • Potentiel natur
  • Økologiske forbindelser
  • Potentielle økologiske forbindelser

Alle Danmarks kommuner har med deres samlede bidrag til Grønt Danmarkskort dannet grundlag for en forstærket indsats for at bevare og udvikle naturværdierne, og sikre større og mere sammenhængende naturområder. Grønt Danmarkskort er en samlet oversigt, der viser, hvor kommunerne i fremtiden vil målrette og prioriterer deres naturpleje og planlægge for ny sammenhængende natur - på tværs af kommunegrænserne.

Grønt Danmarkskort kan anvendes af både offentlige myndigheder, private, foreninger og fonde som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser. På denne måde skal Grønt Danmarkskort også sikre synergi med indsatser for klima, miljø og rekreative interesser.