Se Kommuneplan 2021-2033

Retningslinjer

Den regionale råstofplan er en sektorplan, som Assens Kommune er bundet af i den kommunale planlægning. Planen indeholder bindende retningslinjer for området.

6.9.1 Afstand til drikkevandsboringer
Råstofgravning må normalt ikke finde sted nærmere end 150 meter fra boringer til almene vandforsyninger, og 75 meter fra enkeltanlæg, der leverer vand af drikkevandskvalitet.

6.9.2 Efterbehandling til natur­ og rekreative formål
Efter endt indvinding bør råstofgrave som hovedregel efterbehandles til naturformål og rekreative formål ud fra en konkret afvejning i forhold til jordbrugsinteresser. Efter endt indvinding kan der bevares geologiske profiler ud fra en konkret afvejning af interesserne og færdselssikkerheden.