Se Kommuneplan 2021-2033

7.2. Vandløb

Vandløb er en vigtig naturtype, som tjener to hovedformål. De skal både kunne fungere som levested for dyr og planter tilknyttet vandløbssystemer samtidig med, at de skal kunne fungere som transportveje for afledning af vand fra landet til havet. Tidligere tiders praksis med, at mange naturlige vandløb blev rettet ud og uddybet, er i dag afløst af, at vandløbene også skal indeholde et varieret dyre og planteliv. Dette har ført til, at de genslynges og restaureres, så der igen er plads til sten, grus og planter i vandløbene.

Som beskrevet i indledningen til temaet Vandmiljøbeskyttelse, har staten udarbejdet vandområdeplaner, som sammen med kommuneplanen er bestemmende for beskyttelsen af vandløbene fremover. Dette betyder, at kommunens retningslinjer på vandløbsområdet supplerer statens vandområdeplaner.