Se Kommuneplan 2021-2033

Vision

Assens Kommune vil gennem planlægning af kommunens samlede udvikling arbejde for, at alle søer i Assens Kommune har en god vandkvalitet med et alsidigt dyre og planteliv, som kun udviser ubetydelige eller svage forringelser i forhold til uberørte forhold.

Assens Kommune vil arbejde for, at alle målsatte søer i Assens Kommune lever op til de fastsatte miljømål, jf. statens vandområdeplaner.