Se Kommuneplan 2021-2033

7.5 Badeområder

I september 2012 blev vedtaget en ny bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 939 af 18. sep. 2012 om Badevand og Badeområder), der bl.a. medførte, at der for alle badeområder findes en badevandsprofil, som bl.a. beskriver fysiske forhold ved det enkelte badeområde.