Se Kommuneplan 2021-2033

7.7 Udledning af miljøfarlige forurenende stoffer

Af hensyn til miljø og sundhed er det vigtigt, at reducere udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet. Der kan eksempelvis være tale om kræftfremkaldende stoffer, giftige stoffer og stoffer med østrogenlignende effekt. For nogle af stoffernes vedkommende sker der endvidere en biomagnifikation – dvs. en ophobning af stoffet op gennem fødekæden.