Se Kommuneplan 2021-2033

Vejledning til rammerne

Rammer og generelle rammebestemmelser ses i kapitel 8.

Afsnit 8.0 Kommuneplanrammer er opdelt i:

 • en del med generelle bestemmelser, der gælder for hele kommunen og for alle de enkelte rammeområder, og
 • en del med bestemmelser for de enkelte rammeområder.

Navngivning af rammerne
De enkelte områder er navngivet / nummereret efter skabelonen: ”Plandistrikt”.”Anvendelse”.”Nummer” eksempelvis 4.2.B.7.

Plandistrikt: Kommunen er opdelt i 5 distrikter, der igen er underopdelt i 2-3 underdistrikter. Se kortet med plandistrikter og delområder. Plandistriktet kan aflæses med de første to tal i rammenummeret.

Anvendelse: Nedenfor er de 10 forskellige anvendelseskategorier oplistet.

 • Boligområde (B)
 • Blandet bolig og erhverv (BE)
 • Erhvervsområde (E)
 • Centerområde (C)
 • Rekreativt område (R)
 • Sommerhusområde (S)
 • Område til offentlige formål (O)
 • Tekniske anlæg (T)
 • Landområde (L)

Nummer: Rammerne inden for samme distrikt og anvendelseskategori er nummeret fortløbende dvs. med tal fx 17.

Plandistrikter:

1.1 - Sandager, Salbrovad, Barløse, Kaslunde og Bågø
1.2 - Assens, Aborg og Turup
1.3 - Ebberup, Torø Huse, Saltofte og Å
2.1 - Aarup, Skydebjerg, Kerte, Ålsbo, Grønnemose, Klokholm og Ørsbjerg
2.2 - Vissenbjerg, Skalbjerg, Andebølle, Magtenbølle og Skallebølle
3.1 - Tommerup Stationsby og Tommerup
3.2 - Brylle, Verninge, Frankfri og Nårup
4.1 - Snave, Dreslette, Helnæs og Brunshuse
4.2 - Haarby, Løgismose og Jordløse
5.1 - Ørsted, Frøbjerg og Orte
5.2 - Glamsbjerg, Gummerup, Køng, Flemløse, Højrupled, Søllested og Kirke Søby.