Se Kommuneplan 2021-2033

4.0 Ferie & Fritid

I Assens Kommune prioriteres et rigt udbud af attraktive muligheder for natur- og friluftsoplevelser i det åbne land til borgere og besøgende.

De gode muligheder for natur- og friluftsoplevelser skal både understøtte den lokale bosætning samt turisterhvervet, der i disse år oplever et behov for øget bredde i tilbuddene.

Et aktivt frilufts­- og fritidsliv er af væsentlig og positiv betydning for borgernes livskvalitet og sundhed. Kommunen anerkender i den forbindelse den store betydning, som frivillige organisationers arbejde har for ikke mindst børns og unges muligheder for motionsfremmende aktiviteter i fritiden.

Assens Kommune ser det som sin opgave at medvirke til, at fritidsaktiviteter for såvel det organiserede foreningsliv som de ikke organiserede brugere kan udøves under de bedst mulige vilkår.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommunale planer ønsker Byrådet et bredt samarbejde og en konstruktiv debat med synspunkter fra så mange interessenter som muligt, herunder gennem det Grønne Råd.

Byrådet er opmærksomt på, at der både er behov for aktiv planlægning og for aktivt at investere i en genopretning/udbygning af naturområder og rekreative faciliteter, så udviklingen på ferie- og fritidsområdet kan foregå på et bæredygtigt grundlag.