Skip til hoved indholdet
    Hjem Se Kommuneplan 2021 - 2033 Forord

Forord

Den 29. september vedtog Byrådet enstemmigt den nye Kommuneplan 2021-2033 med bemærkning om, at Byrådet er sindet at vurdere på den planmæssige status for arealet Trekanten i Grønnemose.

For to år siden (27. marts 2019) vedtog Byrådet en ny vision for Assens Kommune - Med vilje og hjerte. Den beskriver vores fælles fremtid, og hvordan vi sammen — borgere, virksomheder og kommune — skaber udvikling og det gode liv. Den sætter mål og retning for vores fremtidige udvikling. Den er et produkt af de potentialer og udfordringer, vi ser sammen med en ambition om, hvor vi vil nå hen i 2030. Visionen beskriver den udvikling, vi arbejder på at skabe frem mod 2030 — for dig, mig og os alle sammen i Assens Kommune. Visionen tegner fremtidsbilledet af vores kommune anno 2030. Et Assens med vilje og hjerte.

Med udgangspunkt i visionen er det i Planstrategi 2019 beskrevet, hvordan kommuneplanen skulle gennemgå en delvis revision for at understøtte Vision 20230 – Med vilje og hjerte.

Planstrategien er Byrådets strategi for den fysiske udvikling af Assens Kommune. Planstrategien omsætter kommunens visioner for den fysiske udvikling til en strategi ved at beskrive, hvordan kommuneplanen skal revideres, så den understøtter visionen Med vilje og hjerte.

Byrådet har nemlig ansvaret for at planlægge, hvordan arealerne i byerne og i det åbne land skal anvendes. Denne planlægning varetages overordnet i kommuneplanen, og før et byråd kan ændre på kommuneplanen, skal ændringsbeslutningen beskrives i en planstrategi.

Kommuneplanrevisionen i 2021 har som sædvandligt haft fokus på at ajourføre mulighederne for by- og erhvervsudvikling – både i retningslinjer og rammerne.

Der ud over har der i denne revision været fokus på de emner, der kan bidrage til at forebygge klimaforandringer – varmeforsyning, solenergi, skovrejsning og lavbundsarealer – samt de emner, der handler om at tilpasse os de klimaforandringer, der ubønhørligt kommer i form af oversvømmelser og erosion. Vi har desuden taget hul på at arbejde med FNs verdensmål.

Tag godt imod vores reviderede Kommuneplan 2021-2033.

På vegne af Assens Byråd

Søren Steen Andersen
Borgmester
Assens Kommune

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links